Psykoterapi

Der kan være mange grunde til at gå i psykoterapi og man behøver hverken
en henvisning eller en diagnose for at få hjælp.

Psykoterapi handler om at få indsigt, støtte og styrke til at komme igennem perioder hvor livet føles svært, gør ondt eller synes meningsløst.

De fleste mennesker henvender sig fordi der aktuelt er noget i deres liv, som går dem på i en sådan grad at de oplever forringet livskvalitet.
De kan enten være i akut krise eller gennem længere tid have følt sig triste, angste, modløse eller stressede.
De kan have svært ved at finde mening og retning i livet eller de kan ønske større selvindsigt og personlig udvikling.

Det er muligt at henvende sig alene i individuel terapi, sammen med sin partner i par-terapi , eller fx sammen med forældre, et voksent barn, søskende eller en betydningsfuld ven, hvis man ønsker at forstå relationen bedre og har brug for hjælp til at tale sammen om vanskelige emner.