Supervision

  • Supervision er et redskab til at udvikle og vedligeholde faglige og personlige kompetencer i relation til arbejdslivet
  • Som sundhedsprofessionel og som terapeut er man tæt på andre menneskers følelsesliv og personlige kriser
    Det indebærer risiko for at man i sager der påvirker èn følelsesmæssigt, kan miste empati og overblik.
    Supervision kan hjælpe med at genfinde det gode empatiske ståsted, og desuden bidrage med at forebygge stress og udbrændthed hos behandlere.
  • Når ny viden skal integreres i den daglige praksis, er supervision et godt supplement til den indledende faglige undervisning

I min supervisionspraksis er jeg særligt optaget af at udvikle fagligheden og styrke arbejdsglæden.
Med et fagligt ståsted i både sundhedsvæsenet og i kropspsykoterapi, ligger mit særlige fokus på sammenhængen mellem krop, psyke og nervesystem.

Jeg har været supervisor siden 1996 og har stor erfaring med både individuel- og gruppesupervision.
Supervisionen har fortrinsvis været for jordemødre, sundhedsplejersker, psykologer og læger, men også sygeplejersker, pædagoger og lærere.