Faglige referencer

 • Ansgar Kirke, København
 • Barselshotellet, Rigshospitalet
 • Bornholms Regionskommune, center for børn og familie;
  sundhedsplejersker, psykologer, familieterapeuter og jordemødre.
 • ERFA gruppe; jordemødre i almen praksis
 • ERFA gruppe sundhedsplejersker med specialistfunktion for kvinder med efterfødselsreaktioner
 • Faglig dag for jordemoderstuderende i København
 • Finansforbundet, medlemskurser gennem 14 år
 • Foreningen Forældre og Fødsel
 • GAIA-instituttet
 • To dages kursus i før- og efter fødselsreaktioner, samt traumatiske fødselsoplevelser.
  For behandlere indenfor det psykologiske og sundhedsfaglige område.
 • Jordemoderskolen i København
 • Landsforeningen SIND
 • Landsforeningen Ufrivilligt Barnløse
 • Landssygehuset Torshavn, Tværfaglig gruppe jordemødre og psykologer
 • Nestlè, serie af foredrag for sundhedsplejersker i hele landet
 • Odense Universitets Hospital, Fødselsaftale-teamet
 • Professionshøjskolen Metropol
 • Psykologenheden Vejen Kommune
 • Rigshospitalet; Flere tværfaglige oplæg på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling for jordemødre, læger, sygeplejersker og sosu-assistenter.
 • Rafael Centret, selvejende institution som behandler og rådgiver om følger af præmaturitet
 • Roskilde Fødeklinik
 • Roskilde Sygehus, Gynækologisk/ Obstetrisk afdeling
 • Smertefri Fødsel
 • Sundhedsplejersker i kommuner over hele landet
 • Supervision af tværfaglige grupper i flere kommuner på Sjælland med tidlig indsats som arbejdsområde sundhedsplejersker, psykologer, socialrådgivere og familiebehandlere
 • Tværfaglig temadag Brønderslev Kommune
 • Vuggestuen Storkereden, Odense