Par-terapi

Et godt parforhold skal vedligeholdes ligesom alle andre relationer.
I perioder kan det være nødvendigt at arbejde særlig aktivt for at styrke og udvikle parforholdet.
Det kan være i særligt konfliktfyldte perioder, perioder med stor ydre belastning eller perioder hvor den ene eller begge parter er mere sårbar end ellers.

Parterapi er både for par der aktuelt er i krise men også for par som blot ønsker at opbygge et tættere og dybere forhold til hinanden.

Eksempler på særligt belastende situationer kan være:

Når man bliver forældre
Graviditet, fødsel og barselsperioden kan være overvældende for både kvinden og manden og forårsage krise i parforholdet på et tidspunkt hvor begge er udmattede pga. søvnmangel, øget arbejdspres og usikkerhed på den nye situation.
Gamle følelser af svigt, ensomhed eller fastlåsthed kan komme op til overfladen og forårsage unødvendige konflikter når barnet bliver 3. part i jeres parforhold

Parforholdet i en sammenbragt familie
Det kan være udfordrende at møde en partner når den ene- eller begge har børn i forvejen eller når livet i den sammenbragte familie er konfliktfyldt og hverdagen ikke lever op til drømmene.
Der kan være meget forskellige værdier og forventninger til fx partnerens rolle i den nye familie, hverdagens rytme, børneopdragelse, partnerens børn, svigerfamilien etc.
Det er sjældent forskellene i sig selv der giver problemer, oftere manglende lyst, mod eller evne til at tale om de svære ting og finde fælles løsninger.

Parterapi kan hjælpe når

  • Det er svært at tale sammen
  • Mandens og kvindens roller ændres fra mand/kone til mor/far/bonusmor/bonusfar
  • Selvstændighed og frihed mindskes
  • Afhængigheden af partneren øges
  • Sexlivet ændres markant
  • Oplevelser fra barndomsfamilien rører på sig
  • Når sårbarhed, ensomhed, jalousi og forladthed er svære at tackle sammen

Sådan foregår det
Parterapi foregår i sessioner af 1½ time og består af 2 dele der anvendes efter parrets behov

1. del
Støttende og afdækkende samtaler
Parterne i et forhold kan have meget forskellige opfattelser af hvad problemet egentlig er.
Det kan gøre det svært at finde gode løsninger og parterapien begynder derfor med en grundig afdækning af problemet/problemerne.
Støttende og afdækkende samtaler hvor begge parter føler sig hørt og forstået, kan betyde at parret får en ny forståelse af sig selv og hinanden og dermed kommer styrket ud af krisen.

2.del
I denne del er fokus på at facilitere kommunikationen
At hjælpe begge parter med at gøre sig forståelig og at komme ind til kernen af problemstillingerne.
Det er ofte det som føles mest farligt og forbudt at sige, der indeholder nøglen til forståelse og kontakt, men erfaringsmæssigt kan alt siges når man bliver ”på egen banehalvdel”.

Der kan evt. undervises i enkle kommunikationsregler, som understøtter det nødvendige arbejde med at udvikle evnen til at tale sammen i parforholdet, at få sagt det der er vigtigt, men kan være svært at sige og at lytte til det partneren har på hjerte.