Individuel Terapi

Grundstenene i den individuelle psykoterapi er ro, nærvær, støtte og lydhørhed, både i forhold til det du siger og det som kroppen forsøger at fortælle.
Jeg danner en reflekterende og tryg ramme om dig, så du får tid og ro til at mærke og udforske tanker, følelser og kropslige sansninger.

Akut krise

Mange mærker først for alvor behovet for psykoterapi når de rammes af alvorlige problemer i parforholdet, skilsmisse, sygdom, dødsfald, fyring- eller trussel om fyring, følger efter ulykke eller operation, ufrivillig barnløshed, en traumatisk fødselsoplevelse og mange andre ting.

Krise som følge af positive livsbegivenheder

Det kommer dog bag på mange at også positive og længe ønskede livsbegivenheder som fx ægteskab, at blive gravid, at blive forældre, at møde en livspartner, succes på arbejdet og at afslutte uddannelse kan udløse ambivalente følelser som kan føre til fx handlingslammelse, tristhed, angst og stress.

Kroppens signaler

Som mennesker prøver vi oftest at forstå og at træffe beslutninger med hovedet/fornuften/viljen, mens kroppen kan have et andet budskab.

Mange bliver først opmærksomme på behovet for støtte når kroppen siger fra og man får ubehag i form af fx indre uro, smerter, svimmelhed, kvalme, søvnproblemer, spiseproblemer, stress etc.
Det er ikke særligt mystisk. Mange års erfaring som jordemoder har lært mig betydningen af at lytte til kroppens signaler og som terapeut har jeg forfinet dette redskab.

Metode

Som kroppsykoterapeut arbejder jeg terapeutisk med samtale, men også med at give klienten et sprog til at tolke og forstå kroppens signaler og redskaber til at håndtere dem.

Meget stress, angst og uro handler om at mennesker er trænet i at overhøre kroppens signaler og derfor går langt over grænsen for hvad de kan tåle.

Spørgsmål som: Hvad mærker du nu? Hvordan kan det være dit åndedræt forandrer sig når du taler om dette? Hvordan kan det være at du får den klump i halsen, eller knude i maven etc. Hvad bliver du opmærksom på når du får kontakt med den?